Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”

beneficiara unui Proiect Erasmus+,

Școala noastră-Școala viitorului

 

               Școala Gimnazială “Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” implementează în anul școlar 2023-2024 Proiectul Erasmus+, KA122, Școala noastră-Școala viitorului (2023-1-RO01-KA122-000131229). Activitățile proiectului au început la 1 septembrie 2023 și se vor încheia în data de 28 februarie 2025, iar cuantumul maxim al grantului acordat este de        38 260 euro.

Prima activitate se va desfășura în perioada 28.10-5.11.2023, la Istanbul (Turcia). Cinci cadre didactice vor participa la cursul Quality EU Project Management (Edu2grow). Obiectivul cursului este creșterea capacității instituției de manageriere a unui proiect Erasmus+ în vederea diversificării ofertei educaționale prin cooperare cu organizații europene, iar modulele vor fi structurate pe temele: interculturalitate, participare și facilitare, management pe cicluri de proiect, cadru logistic, monitorizare, evaluare și diseminare.

            A doua activitate se va desfășura în luna martie, la Madrid (Spania). Este vorba tot despre un curs de formare, Innovation at School:digitalisation and new methodologies (furnizat de TRIP&LEARN), curs la care vor participa cinci cadre didactice. Însușirea de noi abordări pedagogice care includ folosirea instrumentelor TIC în vederea creșterii calității actului educativ este obiectivul propus, iar modulele vor fi organizate pe temele: metodologii inovative, programe și proiecte inovative, resurse digitale, plan școlar digital.

           Cincisprezece elevi și două cadre didactice vor participa în luna martie la o mobilitate la Școala CEIP La Escuela din Madrid. Cea de-a treia activitate din proiect, Letˊs listen to the nature!, are ca obiectiv dezvoltarea comportamentului responsabil al elevilor noștri față de mediu, în vederea sensibilizării comunității pentru tranziția verde. Timp de cinci zile, elevii noștri vor desfășura alături de colegii din Spania activități pe teme ecologice.

           Cel puțin cinci dintre cei cincisprezece copii participanți vor proveni din medii dezavantajate.

Coordonator proiect – prof. Gheorghe Monica