Secretar Șef

Secretar

Contabil Șef

 Bibliotecar

Laborantă

Administrator de Patrimoniu

Psiho-Pedagog

Informatician