Clik aici - Formular de transmitere date 

Se completează de:

 Părinții copiilor de la clasa pregătitoare

Părinții copiilor transferați la Școala Gimnazială

Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu

Părinții copiilor care nu au primit sms de la Adservio

- catalog electronic-

 

Prin completarea  acestui formular in calitate de părinte/tutore/reprezentant legal instituit al minorului  sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal al fiului/fiicei mele, in aplicațile electronice ale ŞCOLII GIMNAZIALE "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 769/2016 al Parlamentului European și al  Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.