ÎNSCRIERE PENTRU ADMITEREA LA CLASA a V-a

CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE -06.06.2023 -09.06.2023

 

DOSARUL VA CUPRINDE:

1. Cerere tip întocmită de părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului

(ANEXA 1)

2. Certificatul/diploma obținută la examenele de recunoaștere internațională a competențelor lingvistice, atât în original, cât și copie pentru certificarea “CONFORM CU ORIGINALUL”, însoțite de cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională (ANEXA 2)

3. Copie după certificatul de naștere al candidatului

4. Copie după Cartea de identitate a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal

5. Adeverință eliberată de școala de proveniență privind situația școlară și disciplinară a elevului la sfârșitul clasei a IV-a. (se poate ataşa la dosar până cel târziu 15.06.2023, ora 12.00)

 

 

 

           

Candidații care nu au susținut examene de competență în limba engleză la un nivel de competență egal sau superior nivelului A1 din CECRL până la data prezentei înscrieri VOR SUSȚINE PROBA DE COMPETENȚE LINGVISTICE la limba engleză în data de 22.06.2023.

 

Dacă numărul cererilor de înscriere depăşeşte numărul maxim de locuri pe clasă prevăzut de lege (26 elevi), TOȚI CANDIDAȚII VOR SUSȚINE PROBA DE COMPETENȚE LINGVISTICE la limba engleză (conform OM 4797/2017), în data de 22.06.2023.

 

 

Director,

Prof. Gheorghe Monica

 

 

 

 

 

Fișiere:
Dată-152Joi, 20 Aprilie 2023 16:49
Dimensiune Fișier-152 438.36 KB
Descărcare-152 85