Denumirea unitatii: Scoala Gimnaziala "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" Buzău

Adresa: Bd. Nicolae Balcescu Nr. 28

Tel: 0238710693

Oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024

“Noi pentru viaţă, nu pentru şcoală învăţăm ! “

Şcoala gimnazială“Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” cu binecunoscuta tradiţie şi contribuţie la formarea societăţii româneşti de-a lungul existenţei sale, oferă tinerei generaţii buzoiene:

Personal -Personal didactic cu o înaltă pregătire profesională, ţinută morală, dragoste pentru copii;

-specialişti în domeniul informaticii,în consiliere psiho-pedagogică, laboranţi.

-personal didactic-auxiliar pregătit pentru activitatea specifică şcolii.

 

Oferta curriculară

 

-mare diversitate de cursuri opţionale care vin în întâmpinarea cerinţelor, aptitudinilor, nevoilor elevilor noştri;

-cursuri de extindere şi aprofundare atât pentru elevii superdotaţi cât şi pentru cei cu un ritm mai lent de învăţare ;

-programe de activităţi extracurriculare întocmite în concordanţă cu noile cerinţe ale societăţii;

-programe educative în măsură să combată abandonul şcolar, tendinţele comportamentale negative.

 

Baza didactico-materială

-un ambient confortabil, cald, intim;

-laboratoare moderne, dotate şi funcţionale :

-informatică

-fizică-chimie

-ştiinţe ale naturii

-cabinete de studiu cu aparatură audio-video performantă :

-matematică

-limbi străine

-limba şi lit. română

-cultură şi civilizaţie

-arte frumoase

-cabinet de consiliere psiho-pedagogică

-bibliotecă , terenuri sportive, oficiul pentru programul “Cornul şi laptele”

Toate sălile de clasă și laboratoarele sunt conectate la rețeaua Internet.

 

Programul Școlii

Interval orar

                              Destinație

8-12

  • Învățământ primar-ore de curs

12-13

  • Pregătirea elevilor capabili de performanță și a elevilor cu nevoi speciale
  • Derularea activităților din diverse proiecte

13-19

  • Învățământ gimnazial - ore de curs

 

AN ŞCOLAR 2023 – 2024

 NUMĂR DE CLASE PROPUSE   3 - CLASE PREGĂTITOARE - 66 locuri

PROGRAM ÎNSCRIERI- ETAPA I

  03 mai - 18 mai 2022

Luni – Joi – ora 8.00 - 18.00

vineri – ora 8.00 - 17.00

- Calendar înscriere

- Metodologie înscriere

- Precizări evaluare psihosomatica

- Procedura privind realizarea testarii psihosomatice

-

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN

CLASA PREGĂTITOARE AN ŞCOLAR 2023-2024

-

- Certificat de naştere copil - original

- Fotocopie certificat de naştere copil

- Carte de identitate părinte – original

- Fotocopie Carte de identitate părinte

- Documente care fac dovada adresei de domiciliu.

- Dovadă vaccinări

Verificare - Circumscripția școlară

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 0238/711470

martie - aprilie -  informatii in curs de actualizare

Luni – Joi – ora 8.00 - 18.00

vineri – ora 8.00 - 17.00