Home

Bd. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 28

Scris de Administrator
Categorie:

                                            TRIBUNA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Stimată doamnă director, Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, sau Școala Nr. 1 Buzău, nu este doar cea mai veche școală buzoiană, ci și una dintre școlile de top ale județului. Ce o poziționează pe acest loc de frunte?

Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, cu o vechime de peste 150 de ani, a fost înfiinţată în 1867, dată de referinţă în istoria instituţiei noastre de învăţământ, dar şi a întregii comunităţi locale. Din momentul înfiinţării sale şi până în prezent, a cunoscut un drum sinuos, dar sigur, în ceea ce priveşte decizia de a sluji actului educaţional. În ciuda vremurilor mai limpezi sau mai tulburi, „notorietatea ei a rămas atemporală“, aşa cum menţionează în cartea sa, „Școala unu“, domnul profesor Ovidiu Ionescu, director al şcolii în anul 2002, care a schimbat destinul acestei şcoli, atribuindu-i numele de „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“, dar şi unul dintre motivele pentru care suntem puternici.

Un alt „vinovat“ pentru faptul că şcoala noastră şi-a creat un nume prestigios, făcând parte din elita învăţământului buzoian, este corpul profesoral de excepţie care ştie să-i înţeleagă pe copii şi să le dăruiască cu generozitate din „ştiinţa“ sa, astfel încât fiecare să-şi  poată făuri propriile aripi.

Rezultatele remarcabile ale elevilor obţinute cu regularitate fac din această instituţie de învăţământ o şcoală care se respectă şi îi respectă, la rândul ei, pe cei însetaţi de cunoaştere, situând-o pe cele mai înalte culmi ale performanţei şi în rândul „şcolilor prin care se înalţă neamul“, cum frumos spunea N. Iorga.     

Când ați preluat conducerea acestei instituții de învățământ și care a fost și este viziunea dumneavoastră managerială?

Sunt director al acestei instituţii de învăţământ din mai 2008. Pot spune că eram familiarizată cu problemele şcolii, fiind profesor titular aici din anul 2002. Această experienţă nobilă m-a învăţat că  nimic nu este imposibil, nimic nu este peste puterea noastră, dacă vrem și luptăm cu adevărat. Având în vedere acest lucru, mi-am propus încă de la început să fac din această şcoală un loc unde elevii să se regăsească pe ei înşişi şi să lege prietenii, un univers unde să se cizeleze suflete şi să se formeze destine, o „fabrică“ a umanităţii cu porţile mereu deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Sunt ferm convinsă că o educaţie europeană, care să răspundă cerinţelor multiculturalităţii şi incluziunii, adoptarea unui stil democratic de către cadrele didactice ne vor ajuta să construim şi să menţinem performanţa pentru a se şti că existăm şi că putem mai mult.

Nu se poate face învățământ de calitate fără un corp profesoral de calitate. Cum sunt profesorii de aici?

Succesul nostru este rodul unei munci susţinute de o echipă excepţională. Toţi aceşti oameni sunt, în fond, Școala Bădulescu. Dascăli devotaţi, cu o permanentă grijă de perfecţionare, aceştia dăruiesc elevilor noştri iubirea faţă de scris, tăria numită cunoaştere şi construiesc în permanenţă o atmosferă competitivă ce vizează familiarizarea cu provocările viitorului. Sunt oameni de valoare care contribuie la prestigiul instituţiei, transmiţând generaţiilor care se succed că este important să-ţi faci din visuri aripi pentru a reuşi să zbori.

Rămânem în sfera calității și a performanței și vreau să vă rog să ne vorbiți despre meritele și ordinele, medaliile pe care le-a primit în ultimii ani și cu precădere la împlinirea a 150 de existență Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu.

În semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc, în cadrul unui eveniment organizat în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit școlii noastre Ordinul „Meritul pentru Învăţământ“ în grad de „Ofiţer“.

Cu prilejul aniversării a 150 de ani de tradiţie și valoroasă contribuţie la sporirea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin competenţa, generozitatea și devotamentul tuturor celor care au educat și format generaţiile de elevi care au absolvit această școală, instituţia noastră a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin reprezentantul acestuia, doamna ministru secretar de stat Ariana Bucur, Placheta şi Diploma aniversară „Spiru Haret“.

Aceste distincţii ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp. Ne angajăm ca, în școala noastră, excelenţa să fie la ea acasă și pentru promoţiile viitoare, devenind un reper deopotrivă educaţional și profesional. 

De fapt, ce reprezintă performanța pentru elevii  școlii dvs.?  Ce reprezintă performanța pentru dvs. și cadrele didactice ale acestei școli?

Atât eu, cât și colegii mei avem în vedere valorizarea capacităților fiecărui copil. Astfel, pentru obținerea celor mai bune rezultate, folosim metode și tehnici de predare centrate pe nevoile și stilurile de învățare ale elevilor.

Rolul cadrelor didactice este acela de a preda cât pot de bine și de a evalua corect și exigent învățarea. Motivarea elevilor duce spre rezultate mai bune.

Trebuie să învățăm elevii să aibă încredere în forțele proprii, să depună efort voluntar pentru o învățare eficientă. Un elev care are încredere în forțele proprii, care-și cunoaște posibilitățile va încerca să obțină rezultate cât mai bune, va încerca să-și depășească limitele.  Așa cum spunea Steve Young: „Principiul este să concurezi cu tine. E vorba despre îmbunătățiri, despre a fi mai bun decât ieri“.

Anul 2002 rămâne un an de referință în istoria școlii. Este momentul în care i se atribuie denumirea onorifică de „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu“, este momentul din care, la sfârșitul fiecărui an școlar, se atribuie Premiul Bădulescu în valoare de 1.000 de euro elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare. 

Ce ne puteți spune despre oferta educațională? Cât de dinamică este aceasta?

Când vorbim despre oferta educațională, ne raportăm la două  aspecte: pe de o parte la nivelurile și formele de învățământ, programul școlii, infrastructura școlară, curriculumul, activitățile extracurriculare, iar pe de altă parte  la toate activitățile și procesele care contribuie la implementare.

Oferta educațională se stabilește în funcție de opțiunile părinților, în funcție de resursele umane, în funcție de  interesele comunității locale.

Oferta educațională din școala noastră este vastă, oferind șanse egale și oportunități de studiu tuturor copiilor, răspunde nevoilor și intereselor lor, ale părinților, ale comunității, asigură condiții optime de dezvoltare fizică și intelectuală. Datorită acestei diversități, elevii și părinții au posibilitatea să aleagă opționalele dorite, acestea fiind propuse de cadre didactice foarte bine pregătite, care pun accent pe autoperfecționare.

Splendida clădire în care își are sediul Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu este opera arhitectului Cerchez, unul dintre cei mai mari arhitecți români. Vorbiți-ne despre dotările de care dispuneți, despre ambianța în care învață elevii dvs.

Străbătând cel mai important bulevard al oraşului Buzău, printre castanii maiestuoşi, o construcţie impozantă, cu ziduri de cărămidă roşie, inconfundabile, înfruntă semeaţă timpul.

La 151 de ani de la înființare, școala dispune de 15  săli de clasă,  patru laboratoare,  dotate cu mijloace de învățământ moderne: LCD-uri, laptop-uri/calculatoare legate în rețea și la internet, table interactive. Clasele pregătitoare învață în spații special amenajate, într-un corp separat. Baza materială este permanent actualizată. Pornind de la ideea că  biblioteca școlii este o carte de vizită a acesteia,  am fost mereu preocupată de completarea și actualizarea fondului de  carte pentru  a veni în întâmpinarea elevilor, dar și a cadrelor didactice.

Mediul școlar are un puternic impact educațional și poate influența performanțele școlare, oferind un climat de siguranță fizică și psihică. Copiii sunt implicați în pavoazarea tuturor spațiilor pentru a promova apartenența, incluziunea școlară, diversitatea culturală și învățarea continuă.

Vorbiți-ne despre proiecte, schimburi de experiență la nivel național și european.

Avem și am avut numeroase schimburi de experiență și proiecte cu alte școli din țări europene în urma cărora am sprijinit dezvoltarea, transferul și/sau implementarea de practici inovatoare, precum și implementarea de ținte comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel european.

Rezultatele și impactul acestora au dus la o creștere a dorinței copiilor de a învăța,  obținând rezultate mai bune. Beneficiile individuale și sociale vor fi vizibile pe termen lung.

De ce vin/de ce trebuie să vină elevii la școala pe care o conduceți cu atâta abnegație?

Elevii au încredere în educația școlară, în procesul instructiv-educativ și importanța lui pentru încadrarea socio-profesională.

Părinții elevilor au încredere în procesul de învățământ, în cadrele didactice și în actul didactic din școala noastră.

După răspunsul convențional la această întrebare, aș dori să vă dau și un răspuns de suflet: Şcoala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu străjuiește și astăzi, maiestuos, cea mai frumoasă arteră a Buzăului, Bulevardul Nicolae Bălcescu. Pe sub frunzele ruginii ale castanilor, în fiecare toamnă pășesc către școală dorințe, speranțe, visuri, emoții…  De mai bine de un secol, școala le primește pe toate între zidurile zugrăvite simetric, parcă simbolizând tactica și consecvența modelării educaționale. Martor impunător, aparent mut al atâtor vremuri, această clădire, monument istoric, a ascultat glasurile dascălilor și ale elevilor săi. Transmițând vibrații în sute de lumi, în mii de conștiințe, școala a devenit, prin timp, infinită…

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU

Scris de Administrator
Categorie:

Magie cu miros de turtă dulce               

Decembrie este luna pe care o așteptăm tot timpul anului pentru toată magia care vine odata cu ea și vom începe să numărăm cele 24 de zile până la Crăciun. Și, pentru ca așteptarea să fie mai plăcuta și mai veselă, o condimentăm cu esențe de iarnă: zăpadă, ciocolată caldă, cadouri, timp petrecut cu cei dragi, emoții, luminițe, aromă de scorțișoară și miros de turtă dulce. Pentru aceste lucruri ne bucurăm și suntem recunoscători, adulți și copii deopotrivă. Magia nu are vârstă. Ea există atât timp cât credem în ea.      

            Crăciunul este, de fiecare dată, pur și simplu, PERFECT. Cum ai putea să nu-l iubești? Nașterea Domnului oferă bucurie, speranță și pace lăuntrică. Pe lângă aspectul profund spiritual, această sărbătoare a iubirii și a generozității are darul de a lega într-o singură simțire întreaga planetă, de a imprima vieții o euforie caracteristică ce eliberează sufletul din cotidian.

            În așteptarea sărbătorii cu dulciuri și fulgi de zăpadă, preț de clipe bune, ne-am detașat de grijile zilnice și de stresul cotidian și noi, cei prezenți la serbarea de Crăciun a Școlii Gimnaziale ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu''. Evenimentul ne-a transpus în Magia Crăciunului, ne-a îndemnat să ne bucurăm de frumusețea lucrurilor mărunte care ne înconjoară. Într-un cadru de basm, într-o atmosferă deosebită, lângă bradul frumos împodobit,

am gustat o picătură din dulceața eternității, a timpului care, pentru câteva clipe, s-a oprit din scurgerea sa ca să-i asculte pe cei care au povestit Crăciunul cu un farmec cuceritor.

Scris de Administrator
Categorie:

Aniversare în An Centenar

Și anul acesta, toamna s-a instalat comod în viaţa noastră. Nu ne-a întrebat dacă are voie să intre ... a intrat cu forţa. Și-a întins miresmele fructelor coapte pentru a ne amorţi sentimentele, furându-ne gândul şi purtându-l spre "delicii" sezoniere, amintindu-ne de Ceasul când un Erou stă de vorbă cu noi... de momentul în care totul se umple de ultima picătură de încântare, ca și cum toamna ar fi economisit din frumusețile ei pentru momentul final.

            Toamna este despre culori, lumini, frunze, copaci... cuvinte. Toamna noastră, a băduleștenilor, este despre o personalitate marcantă în istoria patriei, despre un zburător care, dincolo de timp, transmite generațiilor care se succed că visurile sunt făcute ca să fie prinse și că este important să ne facem din acestea aripi pentru a reuși să zburăm.

            În acest an unic pentru România, când îi omagiem pe cei care, acum 100 de ani, au reușit să realizeze un vis aparent imposibil, unirea tuturor românilor, eroul-aviator ne-a invitat cu glasul smerit la praznicul său, ne-a chemat, ne-a rugat să-i urmăm cutezanța.

            Toamna, anotimpul timpului petrecut împreună, ne-a adus aşadar, aşa cum a făcut-o mereu în ultimii 16 ani, laolaltă, elevi, părinți, cadre didactice pentru o aniversare istorică specială pe care ne-am asumat-o cu toată responsabilitatea şi pe care am sărbătorit-o cu fața atât la trecut cât şi la viitor.

            Am dat un examen în fața istoriei, unde subiectele au fost lupta și jertfa eroică, martirică a mai multor generații, precum și biruința, triumful luptei naționale. E de prisos să amintim că am luat examenul cu notă maximă, pe merit deplin, impresionând juriul prin maturitate și temeinicia lucrului bine făcut. Am reușit acest lucru pentru că am acționat împreună.

            În acest an al Centenarului Unirii, în această clipă sublimă, un gând pios ne-a condus către strămoșii noștri, eroi naționali care au avut ca ideal așezarea împreună a tuturor românilor. Aceștia, alături de eroul-aviator Mircea T. Bădulescu, au fost martorii tăcuți ai poveștii pe care, an de an, stelele înaripate ale cuvintelor scăldate de acordurile cântecelor, cu o bogată încărcătură istorică, interpretate de elevii școlii noastre o recreează spre folosul sufletului celor prezenți.

            Motiv de sărbătoare, dar și un prilej de gândire pentru fiecare român de azi, un veritabil caleidoscop istoric din care, dacă am învățat ceva, a fost că VISURILE POT DEVENI REALITATE.

                                                                       Prof. înv. primar,

                                                                 Aurelia Găvăneanu

Scris de Administrator
Categorie:

 

Clik aici - Formular de transmitere date 

Se completează de:

 Părinții copiilor de la clasa pregătitoare

Părinții copiilor transferați la Școala Gimnazială

Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu

Părinții copiilor care nu au primit sms de la Adservio

- catalog electronic-

 

Prin completarea  acestui formular in calitate de părinte/tutore/reprezentant legal instituit al minorului  sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal al fiului/fiicei mele, in aplicațile electronice ale ŞCOLII GIMNAZIALE "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 769/2016 al Parlamentului European și al  Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE.

 

Scris de Administrator
Categorie:

Let`s Do It, Romania!

  

       Organizatorii campaniei Let`s Do It, Romania! ne-au invitat, prin intermediul doamnelor directoare Monica Gheorghe şi Iulia Sterian, la o acţiune de voluntariat care şi-a propus ca pe 15 septembrie 2018, la ora 9.00, să mobilizeze elevii şcolilor din ţară la o acţiune civică de maximă responsabilitate.

           Elevii Şcolii Gimnaziale Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu din Buzău, însoţiţi de doamna profesoară Agapie Gina şi doamna profesoară Dora Dascălu s-au prezentat la poarta Parcului Crâng din Buzău, pentru a da curs mişcării World Cleanup Day.

           Voluntarii ne-au trecut pe lista celor prezenţi şi ne-au echipat corespunzător, oferindu-ne mănuşi de protecţie şi saci de colectare selectivă a deşeurilor pe care unii buzoieni înţeleg să le arunce întâmplător, poluând zonele de agrement. Împreună cu elevi de la şcolile din oraş, alături de câteva echipe locale avizate, am adunat cu atenţie deşeurile din aluminiu, pe cele din sticlă, PET-uri…

            Pe traseu, ne-am întâlnit cu domnul inginer Ciprian Silvestru care a făcut o apreciere pozitivă la adresa micilor gospodari buzoieni. La finalul traseului, ne-au întâmpinat comisarii Mădălina Pascu şi Vasile Târlă care au fost încântaţi să se alăture fotografiilor de grup, oferindu-le bădulescenilor posibilitatea de a intra în maşina Gărzii Naţionale de Mediu, Filiala Buzău, simbol al responsabilităţii care va trebui preluată, cu timpul de cei care acum copii, vor deveni adulţii de mâine.

            La sfârşitul acţiunii toţi participanţii au primit insigne. A fost o zi minunată!

                                                          A consemnat, doamna profesoară Agapie Gina

 

FOTOGRAFII Ziua CurățenieiZiua Curățeniei