Istoric

Bd. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 28

Scris de Administrator
Categorie:

       “Şcoala unu”

         Privind ȋn oglinda timpului, derulând amintiri, gânduri și fapte, ajungem ȋn 1867, o dată de referinţă ȋn istoria școlii noastre, dar și a ȋntregii comunităţi locale buzoiene. Este momentul când s-a scris prima pagină din Cartea de Onoare a acestei unităţi de ȋnvăţământ care, din momentul ȋnfiinţării sale și până ȋn prezent, a cunoscut un drum sinuos, dar sigur, ȋn ceea ce privește decizia de a sluji actului educaţional. “Fost-au vremuri mai limpezi ori mai tulburi, trecut-au vitregii peste școală, dar notorietatea ei a rămas atemporală.” (Ovidiu Ionescu,”școala unu … “)

         Şi-a creat un nume prestigios și e pe cale să-și făurească o nobilă tradiţe: să obţină cu regularitate rezultate remarcabile care să o situeze pe cele mai ȋnalte culmi ale performanţei și ȋn rândul “școlilor bune prin care se ȋnalţă neamul”, cum frumos spunea Nicolae Iorga. Permanenta grijă pentru perfecţionare, adoptarea unui stil democratic de către corpul didactic, rezultatele elevilor fac din acestă instituţie de ȋnvăţământ o școală care se respectă și respectă la rândul ei pe cei ȋnsetaţi de cunoaștere. Şcoala noastră are ușile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie. Întreaga activitate e bazată pe principiile educaţiei europene, răspunzând astfel cerinţelor multiculturalităţii și incluziunii.

Scris de Administrator
Categorie:

     Înființată în 1867 prin deschiderea primei clase de fete, Școala cu clasele I-VIII “Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu” , Nr. 1, Buzău a cunoscut un drum sinuos dar sigur în ce privește decizia de  a  sluji învățământului. În 1882 se adaugă și clase de băieți, devenind școală “de fete și de băieți”.

   Proiectul inițial al școlii a fost într-o casă închiriată pe locul unde se află astăzi Casa Căsătoriilor, iar construcția școlii, proiectată de arhitectul Cerchez, e începută în 1886 și definitivată după zece  ani. Construită pe un teren cumpărat de primărie, planul clădirii, în stilul epocii cuprindea un corp principal, cu două nivele, despărțit la mijloc și curte, o parte fiind pentru fete și cealaltă pentru băieți, precum și două construcții anexe, locuință pentru directori, construite ulterior. Noul local ctitorit și sfințit în toamna lui 1888 (totul începe într-o toamnă) situează școala într-un plan edilitar gospodăresc deosebit, demonstrând celor de atunci importanța instruirii și educației asupra modernizării României de la sfârșitul veacului al XIX-lea.

Decembrie 2002 rămâne un alt an de referință în istoria școlii. Este momentul în care ea primește denumirea onorifică de “Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu” cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la nașterea acestui as al aripilor românești.

Ilustru aviator militar, Mircea T. Bădulescu a văzut lumina zilei la Buzău și tot aici, în această școală s-a instruit și educat. A fost pilot de război, comandant de escadrilă, erou al celei de-al II-lea război mondial. Cine a parcurs lucrări precum “Aripi românești”, ”Istoria aviației române”, ”Pumnul țării”, ”Destinul unui zburător”, a citit despre cel ce a fost apreciat pentru stăruința de a fi un foarte bun luptător, curajos, tenace, cu mult spirit de sacrificiu. Pentru faptele sale de arme a primit cele mai înalte decorații de război între care “Ordinul Mihai Viteazul”, pe care îl primeau doar luptătorii remarcați prin vitejie în confruntarea cu inamicul, “Ordinul Virtutea Aeronauticii” cu spada, “Crucea de Fier”, clasele I și a II-a.

Școala Nr. 1 îi poartă numele și, prin rezultatele remarcabile ale elevilor și ale profesorilor ei, prin participarea la o gamă largă de activități școlare și extrașcolare, considerăm că îi ducem renumele mai departe cu cinste.