“Şcoala unu”

Bd. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 28

Scris de Administrator
Categorie:

       “Şcoala unu”

         Privind ȋn oglinda timpului, derulând amintiri, gânduri și fapte, ajungem ȋn 1867, o dată de referinţă ȋn istoria școlii noastre, dar și a ȋntregii comunităţi locale buzoiene. Este momentul când s-a scris prima pagină din Cartea de Onoare a acestei unităţi de ȋnvăţământ care, din momentul ȋnfiinţării sale și până ȋn prezent, a cunoscut un drum sinuos, dar sigur, ȋn ceea ce privește decizia de a sluji actului educaţional. “Fost-au vremuri mai limpezi ori mai tulburi, trecut-au vitregii peste școală, dar notorietatea ei a rămas atemporală.” (Ovidiu Ionescu,”școala unu … “)

         Şi-a creat un nume prestigios și e pe cale să-și făurească o nobilă tradiţe: să obţină cu regularitate rezultate remarcabile care să o situeze pe cele mai ȋnalte culmi ale performanţei și ȋn rândul “școlilor bune prin care se ȋnalţă neamul”, cum frumos spunea Nicolae Iorga. Permanenta grijă pentru perfecţionare, adoptarea unui stil democratic de către corpul didactic, rezultatele elevilor fac din acestă instituţie de ȋnvăţământ o școală care se respectă și respectă la rândul ei pe cei ȋnsetaţi de cunoaștere. Şcoala noastră are ușile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie. Întreaga activitate e bazată pe principiile educaţiei europene, răspunzând astfel cerinţelor multiculturalităţii și incluziunii.

 

         Şi astăzi, după 150 de ani de existenţă și 15 ani de la atribuirea numelui “Căpitan aviator Mircea. T. Bădulescu”, școala unu” ȋși urmează neabătută drumul.

         În semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute ȋn procesul de formare intelectuală și umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii ȋnvăţământului românesc, ȋn cadrul unui eveniment organizat ȋn Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, președintele României Klaus Iohannis a conferit școlii noastre Ordinul “Meritul pentru Învăţământ” ȋn grad de Ofiţer.

          Cu prilejul aniversării a 150 de tradiţie și valoroasă contribuţie la sporirea calităţii ȋnvăţământului preuniversitar românesc prin competenţa, generozitatea și devotamentul tuturor celor care au educat și format generaţiile de elevi care au absolvit această școală, instituţia noastră a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin reprezentantul acesteia, doamna Ministru Secretar de Stat Ariana Bucur, Ordinul “Spiru Haret”.

         Mulţumim autorităţilor pentru recunoașterea meritelor obţinute de-a lungul timpului și ne angajăm ca excelenţa să fie la ea acasă și pentru promoţiile viitoare, devenind un reper deopotrivă educaţional și profesional. Având ca sprijin familia și ceilalţi factori implicaţi ȋn procesul instructiv-educativ, vom construi și vom menţine performanţa pentru a se ști că EXISTĂM și că PUTEM MAI MULT!        

Director,

Prof. Monica Gheorghe