PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Bd. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 28

Scris de Administrator

COSTACHE LIZICA  - Secretar Șef

BOGDAN ELENA - Secretar

CALOTĂ ELENA- Contabil Șef

ANDRIEŞ MIHAELA - Bibliotecar

DRAGOMIR MARIA - Laborantă

MATEI MARIN ADRIAN - Administrator de Patrimoniu

VOICU EDITA LIVIA - Psiho-Pedagog

STOICA ADRIAN - Informatician