Înscriere în Clasa Pregătitoare

Bd. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 28

Scris de Administrator

 

Bulevard Balcescu Nicolae bl. 1 (Stadionului),2 A - 2 D, 3 A - 3D, 4 A - 4B
Bulevard Balcescu Nicolae bl. 3A, Magnolia, Crinul Alb
Bulevard Balcescu Nicolae bl. PTTR 1, 2
Bulevard Balcescu Nicolae bl. 5,6A-6D,, , 87, 88,89
Bulevard
Nicolae Balcescu Nr.32 E  
 
Aleea  Castanilor
Alee Basca
Strada Basca Mare
Strada Basca Mica
Strada Beldiceanu Nicolae
Strada Caraiman Bloc A, A1 - A3
Strada B-dul Soroca Colonel Ion Buzoianu nr. 1 - 39 (Colonel Ion Buzoianu nr. 1 - 39)
Strada Crinului
Strada Crișan
Strada Democrației nr. 1 -79
Strada Doja Gheorghe
Strada Dreapta
Strada Prosperități
Strada Fundătura Școalei
Strada Golescu Alexandru
Strada Lazar Gheorghe
Strada Maghiran
Strada Merisorului
Strada Mioritei nr. 1-11; 2-18
Strada Mioritei bl. A1-A9, A11-A15
Strada Panduri
Strada Renasterii
Strada Uniri , Bl.A
Bulevard Unirii bl. 1A-1C
Bulevard Unirii bl. 1D-1F, 1AB, 2A, 2B, 3A, 3B
Bulevard Unirii bl. 4C, 5A, 5B, 6A-6E
Bulevard Unirii bl. 7A
Bulevard Unirii bl. 7B-7E, 9A-9F
Bulevard Unirii (Centru) bl. 8A
Bulevard Unirii (Centru) bl. 8B-8H
Bulevard Unirii bl. 10A-10D, 11A-11D, 11F
Bulevard Unirii bl. 12D-12F, 13A-13G
Bulevard Unirii bl. 14I-14K, 15A, 16A, 16B
Bulevard Unirii (Centru) bl. 16C-16K,
Bulevard Unirii bl. PTTR 1; 2; 3
Strada Zefirului
Scris de Administrator

Denumirea unitatii: Scoala Gimnaziala "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" Buzău

Adresa: Bd. Nicolae Balcescu Nr. 28

Tel: 0238710693

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

“Noi pentru viaţă, nu pentru şcoală învăţăm ! “

Şcoala gimnazială“Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” cu binecunoscuta tradiţie şi contribuţie la formarea societăţii româneşti de-a lungul existenţei sale, oferă tinerei generaţii buzoiene:

Personal -Personal didactic cu o înaltă pregătire profesională, ţinută morală, dragoste pentru copii;

-specialişti în domeniul informaticii,în consiliere psiho-pedagogică, laboranţi.

-personal didactic-auxiliar pregătit pentru activitatea specifică şcolii.

 

Oferta curriculară

 

-mare diversitate de cursuri opţionale care vin în întâmpinarea cerinţelor, aptitudinilor, nevoilor elevilor noştri;

-cursuri de extindere şi aprofundare atât pentru elevii superdotaţi cât şi pentru cei cu un ritm mai lent de învăţare ;

-programe de activităţi extracurriculare întocmite în concordanţă cu noile cerinţe ale societăţii;

-programe educative în măsură să combată abandonul şcolar, tendinţele comportamentale negative.

 

Baza didactico-materială

-un ambient confortabil, cald, intim;

-laboratoare moderne, dotate şi funcţionale :

-informatică

-fizică-chimie

-ştiinţe ale naturii

-cabinete de studiu cu aparatură audio-video performantă :

-matematică

-limbi străine

-limba şi lit. română

-cultură şi civilizaţie

-arte frumoase

-cabinet de consiliere psiho-pedagogică

-bibliotecă , terenuri sportive, oficiul pentru programul “Cornul şi laptele”

Toate sălile de clasă și laboratoarele sunt conectate la rețeaua Internet.

 

Programul Școlii

Interval orar

                              Destinație

8-12

  • Învățământ primar-ore de curs

12-13

  • Pregătirea elevilor capabili de performanță și a elevilor cu nevoi speciale
  • Derularea activităților din diverse proiecte

13-19

  • Învățământ gimnazial - ore de curs

 

AN ŞCOLAR 2020 – 2021

 NUMĂR DE CLASE PROPUSE   3 - CLASE PREGĂTITOARE - 75 locuri

PROGRAM ÎNSCRIERI- ETAPA I

 4 martie - 23 martie

Luni – vineri – ora 8.00 - 18.00

- Calendar înscriere

- Metodologie înscriere

- Precizări evaluare psihosomatica

- Procedura privind realizarea testarii psihosomatice

-

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN

CLASA PREGĂTITOARE AN ŞCOLAR 2020-2021

-

- Certificat de naştere copil - original

- Fotocopie certificat de naştere copil

- Carte de identitate părinte – original

- Fotocopie Carte de identitate părinte

- Documente care fac dovada adresei de domiciliu.

- A N U N Ţ

Precizări referitoare la evaluarea psihosomatică a copiilor:

Evaluarea psihosomatică va avea loc la Centrul Judetean de Resurse şi AsistenţăEducatională Buzău din strada Horticolei, nr. 56. Atunci când se prezintă la evaluare, părintele sau tutorele copilului prezintă un card de identitate însoţit de certificatul de naştere al copilului.

De asemenea, părintele va completa o cerere de solicitare a evaluării psihologice pusă la dispoziţie de un membru din comisia de evaluare.

Categoriile de copii care întră în evaluare:

1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 şi părintele doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.

 

Telefon: 0238/711470

Program: 8.30-16.30 în perioada  -  25 februarie - 20 martie 2020